Thời gian :

- Tập trung vào 19h45 tại Lorencia Sever 15

Nội dung :

- Khi đến giờ sự kiện các bạn tập trung tại Lorencia hoặc 1 Map bất kì ở Sever 15
- Gõ lệnh /dangkypk để tiến hành đăng kí Event PK
- Khi đến giờ Event các bạn sẽ được di chuyển đến MAP Event để PK nhau
- Không PT trong Event
- Không Buff trong Event
- Mỗi người chơi chỉ có 1 mạng duy nhất

Điều kiện :

- Yêu cầu có : 200 LV trở lên
- Yêu cầu có : 20 Reset trở lên

Phần Thưởng :

Khi giết được người chơi :

Sẽ rơi ngẫu nhiên các loại ngọc và cụm ngọc ( B S C .....)
Phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng:
Sẽ được 10B + 10S + 10 Chao + 100K gcoin